Ethereum

Ethereum ra mắt vào mùa hè năm 2015 với mục đích mở rộng các trường hợp sử dụng của chuỗi khối và tiền điện tử để bao gồm tất cả các cách ứng dụng phi tập trung ngoài phạm vi ban đầu của Bitcoin, từ các dịch vụ tài chính không được phép và huy động vốn từ cộng đồng đến các cấu trúc tổ chức mới.

Ethereum được hình dung là một “máy tính toàn cầu” cho phép các nhà phát triển xuất bản và thực thi các ứng dụng được cung cấp bởi hợp đồng thông minh — các tập lệnh có thể lập trình tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tài sản kỹ thuật số.

Tiền điện tử gốc của Ethereum, Ether (ETH), không chỉ cung cấp cấu trúc khuyến khích tương tự như Bitcoin (BTC) trong việc bảo mật và duy trì mạng mà còn được sử dụng làm “khí đốt” để chạy các giao dịch thông qua hợp đồng thông minh. Chức năng này như một biện pháp bảo mật để bảo vệ mạng khỏi mã kém hiệu quả và các cuộc tấn công của các tác nhân độc hại.

MetaMask triển khai giao dịch ETH qua PayPal cho người dùng ở Hoa Kỳ

Nhà phát triển ví tiền điện tử và ứng dụng phi tập trung MetaMask bắt đầu triển khai việc mua Ether qua PayPal cho người dùng ở Hoa Kỳ — một trong những thị trường lớn nhất của MetaMask. Công ty tuyên bố là ví Web3 đầu tiên cung cấp các giao dịch Ether qua …

MetaMask triển khai giao dịch ETH qua PayPal cho người dùng ở Hoa Kỳ Read More »