Raft là gì? Tiềm năng dự án Lending trên Ethereum

Raft là một giao thức độc đáo trong lĩnh vực cho vay phi tập trung, đồng thời hỗ trợ người dùng nhận khoản vay thông qua stablecoin R. Những gì làm Raft trở nên đặc biệt chính là cách nó thực hiện các giao dịch và quản lý vốn một cách an toàn và hiệu quả.

Một trong những ưu điểm quan trọng của Raft là tính phi tập trung. Điều này có nghĩa là không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào kiểm soát hoặc quản lý toàn bộ quá trình cho vay. Thay vào đó, Raft hoạt động dựa trên một mạng lưới ngang hàng, trong đó các người dùng có thể tạo và tham gia vào các giao dịch vay một cách trực tiếp. Điều này mang lại sự minh bạch và độc lập cho người dùng, giúp họ kiểm soát hoàn toàn tài sản của mình.

Cùng daututienao tìm hiểu Raft là gì? Tiềm năng dự án Lending trên Ethereum qua bài viết dưới đây

Raft là gì?

Raft là một giao thức cho vay và cho vay phi tập trung trên mạng lưới Ethereum, mang đến sự tối ưu hóa về sử dụng vốn cho người dùng và đảm bảo tính ổn định của tài sản. Với Raft, người dùng có thể tham gia vào quá trình cho vay và nhận vay, đồng thời tận dụng tiềm năng lợi nhuận từ việc stake stETH hoặc wstETH.


Xem thêm: Lending là gì? Những ưu và nhược điểm của Lending trong thị trường Crypto


Sản phẩm của Raft

Hard Peg

Hard Peg là một cơ chế hoạt động dựa trên khái niệm chênh lệch giá (arbitrage) nhằm đảm bảo giá trị của token R luôn duy trì ở mức ổn định trong khoảng từ 1 đến 1.2 USD. Cơ chế này được thực hiện thông qua hai tính năng quan trọng: Redemption và Over-Collateralization.

Tính năng Redemption cho phép người dùng đổi token R thành wstETH (wrapped token của stETH) với tỷ lệ 1 USD. Khi người dùng thực hiện việc đổi token R, các token này sẽ bị đốt, từ đó giảm nguồn cung lưu hành và giúp tăng giá trị của R. Điều này đảm bảo rằng khi giá R dưới 1 USD, người dùng có thể tận dụng tính năng Redemption để bảo đảm giá trị ổn định của token.

Tính năng Over-Collateralization cho phép người dùng thế chấp wstETH để tạo ra token R với giá trị 1 USD. Điều này cho phép người dùng tận dụng chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận. Khi giá trị R tăng lên 1.2 USD hoặc cao hơn, cơ chế Over-Collateralization được áp dụng để làm gia tăng nguồn cung lưu hành, từ đó giảm giá trị của R.

Ví dụ, giả sử hiện tại giá trị của R là 1.3 USD. Alice sẽ gửi 1 wstETH vào giao thức và nhận được 1 R. Alice có thể bán R với giá trên 1.3 USD để thu về lợi nhuận. Hành động bán R này sẽ làm gia tăng nguồn cung lưu hành, dẫn đến giá trị của R giảm.

Như vậy, cơ chế Hard Peg giúp duy trì giá trị ổn định của token R thông qua tính năng Redemption và Over-Collateralization. Điều này đảm bảo sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu trên thị trường, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tận dụng chênh lệch giá và duy trì tính ổn định của hệ thống.

Soft Peg

Soft Peg là một cơ chế giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng thông qua sự biến động giá của token R. Cơ chế này cho phép người dùng sử dụng các chiến lược để thu lợi nhuận bằng cách dự đoán giá trị của token R trong tương lai.

Ví dụ, Alice vay token R với giá trị 1 USD và dự đoán rằng giá trị của token R sẽ tăng cao hơn 1 USD trong tương lai. Do đó, Alice sẽ nắm giữ hoặc mua thêm token R để tối đa hóa lợi nhuận, thay vì trả lại khoản nợ cho giao thức.

Ngược lại, Bob cũng vay token R với giá trị 1 USD. Tuy nhiên, Bob dự đoán rằng giá trị của token R sẽ giảm dưới 1 USD trong tương lai. Vì vậy, Bob sẽ trả lại khoản nợ token R cho giao thức để tránh mất tiền do giảm giá của R.

Cơ chế Soft Peg khuyến khích người vay không trả lại vị thế nợ (position) khi giá trị của token R dao động. Điều này làm cho người dùng khác có thể tận dụng tình hình này để thu về lợi nhuận. Thay vì trả lại vị thế nợ, người dùng có thể tận dụng biến động giá của R để đạt được lợi nhuận.

Như vậy, Soft Peg cho phép người dùng tự do sử dụng các chiến lược để tận dụng sự biến động giá của token R và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi người dùng phải có khả năng dự đoán và quản lý rủi ro một cách cẩn thận để đạt được kết quả tốt nhất từ việc sử dụng cơ chế Soft Peg.

Tính năng của Raft

Raft là một giao thức cho vay phi tập trung với 7 tính năng quan trọng để đáp ứng nhu cầu của người dùng

Position

Position là một tính năng trong giao thức Raft cho phép người dùng mở vị thế mới (position) để vay token R. Mỗi địa chỉ ví được coi là một vị thế và người dùng có thể vay token R bằng cách thế chấp stETH hoặc wstETH với tỷ lệ thế chấp tối thiểu là 120%.

Khi người dùng vay token R, có một số yêu cầu cần tuân thủ. Mức vay tối thiểu được quy định là 3,000 R và người dùng phải trả phí vay, được tính dựa trên số tiền vay nhân với tỷ lệ vay. Tỷ lệ vay sẽ phụ thuộc vào số lượng và tần suất của việc đổi token R thành wstETH của người dùng.

Ví dụ, nếu Alice vay 10,000 R với tỷ lệ vay là 0.05%, thì Alice phải trả phí vay là 10,000 * 0.05% = 5 R. Sau khi vay, người dùng có thể sử dụng token R trong các hoạt động DeFi để tạo lợi nhuận.


Xem thêm: DeFi là gì? Những kiến thức về Defi từ A-Z


Redeem

Tính năng Redeem trong Raft cho phép người dùng đổi token R thành wstETH với tỷ lệ quy định là 1:1 với USD. Có hai vai trò chính trong quá trình Redeem, gồm Redeemer và Redemption Provider (RP). Redeemer là người có nhu cầu đổi token R để nhận wstETH và trả phí cho RP.

Các yêu cầu khi người dùng Redeem bao gồm tỷ lệ chênh lệch (slippage) để giảm rủi ro cho Redeemer, phí Redeem được tính dựa trên giá trị đổi token R nhân với tỷ lệ Redeem (trả bằng R), và phí cho RP được tính dựa trên phí Redeem nhân với tỷ lệ phần trăm được quy định. Tính năng Redeem nhằm đảm bảo tính ổn định của token R và wstETH.

Mint

Mint là tính năng cho phép người dùng tạo mới token R trong giao thức Raft. Người dùng có thể mint tối đa 10% tổng cung R với điều kiện phải trả lại token R trong cùng một giao dịch và trả phí mint là 0.5%. Phí mint có thể điều chỉnh trong khoảng từ 0% đến 5% tùy thuộc vào việc sử dụng hiệu quả của token R.

Leverage (Đòn bẩy)

Tính năng Leverage trong Raft cho phép người dùng gia tăng tỷ lệ vốn cho mỗi giao dịch. Điều này cho phép người dùng có thể thu được lợi nhuận cao hơn từ số vốn nhỏ với tỷ lệ ký quỹ tuỳ chỉnh. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cần được thực hiện cẩn thận để tránh rủi ro thua lỗ, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Tỷ lệ đòn bẩy tối đa trong Raft là 6%.

Liquidator (Người thanh lý)

Liquidator là người tham gia vào vai trò thanh lý trong giao thức Raft. Vai trò này nhằm đảm bảo rằng giá trị của mỗi token R luôn được hỗ trợ bởi một wstETH tương đương 1 USD. Khi tài sản thế chấp của người tạo (Minter) giảm dưới 120%, họ sẽ bị thanh lý. Liquidator có thể tham gia vào quá trình thanh lý bằng cách thanh toán khoản nợ của Minter và nhận lại wstETH tương ứng. Giao thức cung cấp phần thưởng thanh lý để khuyến khích người dùng trở thành Liquidator.

.

Frontend Operators

Frontend Operators là tính năng trong Raft cung cấp các công cụ cho các nhà phát triển để hỗ trợ dự án. Điều này bao gồm khả năng tích hợp giao thức Raft vào các ứng dụng phi tập trung (dApp) của họ và hỗ trợ marketing để giới thiệu Frontend Operators nổi bật.

Tính năng Frontend Operators

Governance Forum

Governance Forum trong Raft cho phép người dùng tham gia vào diễn đàn quản trị và đưa ra ý kiến về quyền quản lý. Các thành viên quản trị có quyền bầu cử cho ban quản trị thanh toán quỹ treasury, quyết định các hoạt động phân bổ quỹ, và đề xuất các thay đổi liên quan đến phí giao thức.

Roadmap Raft

Dự án chưa công bố thông tin Roadmap.

Đội ngũ phát triển, Quỹ đầu tư và đối tác của Raft

Đội ngũ phát triển Raft

Raft là một giao thức được xây dựng bởi đội ngũ TempusFinance, một Vector DAO (Decentralized Autonomous Organization) được hỗ trợ và đồng hành bởi nhiều tổ chức uy tín trong lĩnh vực blockchain và tài chính. Các đối tác hỗ trợ gồm Lemniscap, Jump, Tomahawk, GSR, Wintermute và nhiều cá nhân và tổ chức khác.

Đối tác của Raft

Các đối tác của dự án bao gồm: Maverick, Uniswap…

Token Raft là gì?

Hiện tại chưa có thông tin về Token.

Tiềm năng phát triển của Raft

Raft có tiềm năng phát triển đáng chú ý trong lĩnh vực DeFi (tài chính phi tập trung). Dưới đây là một số yếu tố giúp định hình tiềm năng phát triển của Raft:

  • Đội ngũ phát triển đầy nhiệt huyết: Raft được xây dựng bởi đội ngũ TempusFinance, một đội ngũ chuyên về phát triển DeFi và đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sự nhiệt huyết và đam mê của đội ngũ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và cải tiến giao thức Raft.
  • Hỗ trợ từ các đối tác hàng đầu: Raft nhận được sự hỗ trợ từ những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực blockchain và tài chính, bao gồm Lemniscap, Jump, Tomahawk, GSR, Wintermute và những người khác. Sự hỗ trợ này không chỉ mang lại nguồn lực tài chính mà còn đem lại kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ rộng lớn, giúp Raft mở rộng và tận dụng cơ hội phát triển.
  • Sự cần thiết của giao thức cho vay phi tập trung: Giao thức Raft đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp vay và cho vay phi tập trung trong lĩnh vực DeFi. Với tính năng cho vay và cho vay bằng token R, Raft tạo ra một cơ chế linh hoạt và tiện lợi cho người dùng tối ưu hóa sử dụng vốn và đạt được lợi nhuận.
  • Tính ổn định và minh bạch: Raft áp dụng các cơ chế như Hard Peg và Soft Peg để đảm bảo tính ổn định của token R. Các tính năng như Position, Redeem, Mint, Leverage, Liquidators và Governance Forum được thiết kế để tăng tính minh bạch và tham gia cộng đồng trong quyết định và quản trị của giao thức.
  • Tích hợp và mở rộng hệ sinh thái DeFi: Raft có tiềm năng tích hợp và mở rộng hệ sinh thái DeFi, tạo điều kiện cho việc kết nối với các dApp (ứng dụng phi tập trung) và giao thức khác. Điều này giúp mở ra nhiều cơ hội sử dụng và tích cực tương tác với hệ sinh thái DeFi rộng lớn.
  • Đáp ứng yêu cầu của người dùng: Raft đáp ứng các yêu cầu quan trọng của người dùng như mức vay tối thiểu, phí vay và tỷ lệ vay linh hoạt. Các tính năng và cơ chế trong Raft được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo tính ổn định của token R, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người dùng.

Tổng quan, Raft có tiềm năng phát triển đáng chú ý trong lĩnh vực DeFi, với sự hỗ trợ từ đội ngũ phát triển, các đối tác hàng đầu, và tính năng phù hợp với nhu cầu của người dùng. Sự ổn định, minh bạch và khả năng tích hợp mở rộng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội và mở rộng hệ sinh thái DeFi cho Raft.

Dự án tương tự

Ngoài Raft, còn có một số dự án tương tự trong lĩnh vực vay và cho vay phi tập trung. Hai dự án đáng chú ý là Eralend và Spark Protocol:

  • Eralend là một dự án lending được xây dựng trên hệ sinh thái zkSync. Eralend cung cấp các dịch vụ vay và cho vay, cho phép người dùng thế chấp tài sản và nhận được vay bằng stablecoin hoặc token phi tập trung. Điểm nổi bật của Eralend là việc sử dụng công nghệ zkRollup để cung cấp khả năng mở rộng và đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho người dùng.
  • Spark Protocol là một dự án về lending hoạt động trên mạng Ethereum. Nó cho phép người dùng vay và cho vay các loại token phi tập trung. Điểm đặc biệt của Spark Protocol là việc tạo ra một mô hình tài chính phi tập trung, nơi các người dùng có thể tận dụng các tính năng như đòn bẩy và môi trường giao dịch linh hoạt để tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro.

Kênh thông tin của Raft

Tổng kết

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về giao thức Raft và các tính năng quan trọng của nó như Position, Redeem, Mint, Leverage, Liquidators, Frontend Operators và Governance Forum. Raft không chỉ mang lại lợi ích tối ưu cho người dùng trong việc vay và cho vay phi tập trung, mà còn mở ra tiềm năng phát triển trong lĩnh vực DeFi. Sự ổn định, minh bạch và hỗ trợ từ các đối tác và đội ngũ phát triển là những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của Raft. Chúng tôi hy vọng rằng Raft sẽ tiếp tục phát triển và mang lại giá trị cho cộng đồng DeFi và người dùng trên toàn cầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *