Mất 27 giây để tạo ra một meme coin

Một video thịnh hành trên Twitter gần đây cho thấy cách tạo meme coin chỉ trong 27 giây, gây lo ngại cho cộng đồng meme coin.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *