Điều Khoản Sử Dụng

Daututienao duy trì Website này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc kinh doanh với chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web này và bất kỳ dịch vụ nào, khách hàng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Ngoài ra, khi sử dụng Dịch vụ cụ thể của chúng tôi, khách hàng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cụ thể cho Dịch vụ đó theo thời gian hiệu lực.

Điều khoản sử dụng

1. Sử dụng hợp lý

Khách hàng sẽ không được phép có hành vi nào cho thấy bạn đã, đang hoặc sẽ tiến hành kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm những việc cung cấp hoặc gạ gẫm, bán, cho thuê, cấp phép, trưng bày, phân phối, quảng cáo và quảng bá, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh nào có nội dung vi phạm pháp luật và các nguyên tắc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Khách hàng không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, công bố hoặc truyền các email không mong muốn (thư rác) đến những người dùng khác trong hệ thống trên Trang web như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

2. Chấp thuận điều khoản

Daututienao  có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư hoặc Thỏa thuận tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm các điều khoản, Daututienao có quyền đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

 • (1) Sử dụng Dịch vụ;
 • (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ;
 • (3) Truy cập trang web này.

Chúng tôi cũng có quyền báo cáo những vi phạm đáng ngờ này cho cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba. Daututienao cũng có thể hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động bất hợp pháp theo yêu cầu. Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ hành động nào vi phạm các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3. Liên kết trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể kết nối với các trang web của bên thứ ba. Daututienao cung cấp các liên kết để tạo các kết nối này vì lợi ích của Bạn. Các trang web quảng cáo hoặc nhà cung cấp này thuộc sở hữu của các tổ chức hoạt động độc lập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo hoặc sản phẩm nào có sẵn từ các trang web đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Daututienao sẽ không chịu trách nhiệm sử dụng hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến hoạt động của ứng dụng hoặc sự phụ thuộc vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên bất kỳ trang web nào. Bạn nên nghiên cứu kỹ các nhà cung cấp của mình trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các hình ảnh, logo và tất cả các nội dung khác trên Website này đều thuộc quyền sở hữu của Daututienao  được trích dẫn hợp pháp. Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải xuống và Nội dung khi:

 • Bạn chỉ sử dụng với mục đích cá nhân và không thương mại.
 • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
 • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
 • Bạn không chuyển nhượng bất kỳ bản quyền, thương hiệu và Nội dung độc quyền nào khác trên Trang web.

Trừ khi được cho phép rõ ràng ở trên, mọi hành vi sao chép, điều chỉnh hoặc tái sử dụng Nội dung trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Daututienao đều bị nghiêm cấm. Để yêu cầu sử dụng nội dung, khách hàgn có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu đồng ý, Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng Nội dung trang web của bạn sẽ đồng nhất với các Điều khoản sử dụng này và việc sử dụng nó sẽ không vi phạm quyền và lợi ích của các cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc vi phạm . nghĩa vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức khác.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Vì đầu tư tiền điện tử luôn có những rủi ro nhất định nên Daututienao từ chối chịu trách nhiệm đối với các khoảng đầu tư của khách hàng.

6. Bồi thường

Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Daututienao hoặc bất kỳ bên thứ ba toàn bộ thiệt hại nào mà lỗi được xác định là do khách hàng gây ra. Cụ thể:

 • Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác.
 • Vi phạm các quy định pháp luật hiện hành gây bất lợi cho chúng tôi.
 • Hành vi sai trái vô tình hay cố ý của khách hàng gây tổn hại đến chúng tôi.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi ích hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; Tranh chấp trong công việc quảng cáo, khuyến mại, phân phối hàng hóa của Quý khách đã gây thiệt hại cho chúng tôi.

7. Truy cập khu vực mật khẩu

Chỉ những người được Daututienao ủy quyền hợp pháp hoặc được ủy quyền bằng văn bản mới có thể truy cập và sử dụng các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang web. Các cá nhân, tổ chức cố tình xâm nhập vào khu vực này tùy theo mức độ có thể bị khởi tố hoặc bị tố cáo theo pháp luật hiện hành.

8. Chính sách bảo mật

Tất cả thông tin đăng nhập vào Trang web này được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của Daututienao.

9. Thay đổi điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng của Daututienao có thể thay đổi, chỉnh sửa theo quyết định riêng chúng tôi mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem thông tin cập nhật bất cứ lúc nào trên Trang này. Nếu Bạn muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn phải chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng mới được cập nhật.