Optimism (OP) là gì? Dư án OP coin có đáng đầu tư hay không

Ethereum ( ETH ), chuỗi khối hợp đồng thông minh lớn nhất có vấn đề về khả năng mở rộng . Khi ngày càng có nhiều người dùng tham gia  vào mạng lưới Ethereum, mạng  lưới này trở tắt nghẽn và phí sử dụng (phí gas) trở nên đắt đỏ. Trong bối cảnh một loạt …

Optimism (OP) là gì? Dư án OP coin có đáng đầu tư hay không Read More »