Chính Sách Bảo Mật

Daututienao cam kết cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính đầy tham vọng, vượt trội, uy tín và đáng tin cậy để giúp các quyết định quan trọng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật  thông tin cá nhân của khách hàn . Trong quá trình quản lý,  chúng tôi luôn tuân thủ theo các chính sách bảo mật sau đây:

Thu thập thông tin

 • Chúng tôi tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ người dùng và từ các nguồn khác nhau thông qua các cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin được thu thập về khách hàng bao gồm: tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, thông tin liên quan đến định danh (ví dụ thông tin chứng minh nhân dân, căn cứ anh bạn công dân, hộ chiếu hoặc tài liệu định danh có ảnh khác, số Bảo hiểm Xã hội), thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các thông tin về sở thích, nhân khẩu những mối quan tâm của khách hàng, và những thông tin khác Khách hàng đã cung cấp.
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và mục tiêu hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập trang web cập nhật, địa điểm truy cập Internet và các mục tiêu mà khách hàng đã truy cập trong trang của chúng tôi với mục đích theo dõi việc sử dụng trang web hoàn thiện và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm thiện chí của khách hàng. Sử dụng Thông tin cá nhân
 • Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc do các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của Daututienao ở các khu vực pháp lý.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của luật pháp, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ của chúng tôi với mục đích cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Chúng tôi có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng để bắt kịp nhu cầu của khách hàng , dịch vụ cũng như các thông tin khách hàng quan tâm
 • Chúng tôi luôn tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, công việc đó là cần thiết để có thể đảo bảo việc sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng các phương thức bảo vệ an ninh mạng phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, Ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi thông tin trái phép .
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm tuyệt đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp và đảm bảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cam kết bảo mật

 • Chúng tôi cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân người dùng luôn được bảo mật an toàn. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát công việc vận hành các Nguyên tắc Bảo mật.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực hiện việc quản lý thông tin cá nhân truy cập của khách hàng.